[/sort]

Історія НПП

Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» створений згідно з Указом Президента України Віктора Ющенка 16 грудня 2009 року з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікальних природних та історико-культурних комплексів Південного Поділля, що мають важливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.
Історія створення Парку почалась ще у вісімдесятих роках минулого століття.
Ідея по виділенню охоронних об’єктів виникла в результаті обстеження території південно-східної частини Вінниччини, що межує з Одещиною – південь Чечельницького та Тростянецького районів співробітниками Інституту ботаніки ім. М.І. Холодного АН УССР, Поліської агролісомеліоративної дослідної станції та Вінницького обласного краєзнавчого музею, які виконували науково-дослідні роботи за темами «Антропогенні зміни рослинності Центрального Поділля і її охорона» (1980-1985), «Вивчення репрезентативності рослинного світу природних охоронних об’єктів» (1986-1990), «Вивчення розповсюдження рідкісних видів рослин у Вінницькій області» (1987-1990).
Колектив авторів Т.Л. Андрієнко, А.А. Орлов, О.Г. Яворська підготували «Рекомендації по виділенню нових лісових охоронних об’єктів у Вінницькій області, які були розглянуті та схвалені на розширеному засіданні Президіуму Вінницької обласної організації Товариства охорони природи, колегії Вінницького обласного комітету Держкомприроди УРСР і відділу природи Вінницького обласного краєзнавчого музею (протокол №20 від 03 березня 1990 року).
В рекомендаціях були представлені лісові об’єкти, які потребували охорони в першу чергу, в яких знаходяться рідкісні лісові угруповання і ряд видів, занесених до Червоної книги, які значно збільшують репрезентативність природоохоронної мережі області.
Як наслідок було створено ботанічний заказник загальнодержавного значення «Бритавський» (постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.1990 р. №123) площею 3259 га та ботанічні заказники місцевого значення «Червоногреблянський» (рішення облвиконкому Вінницької обласної ради від 25.10.190 р. №263) площею 1492 га, які разом із ботанічним заказником місцевого значення «Вербська дача» (створений згідно рішення облвиконкому Вінницької обласної Ради 17.11.1981 р. №559) площею 46 га та ботанічними пам’ятками природи загальнодержавного значення «Терещуків яр», площа 3,8 га та «Ромашково», площа 8,7 га стали ядром проектованого національного природного парку «Південне Поділля».
10 березня 1994 року Указом Президента України №79/94 було зарезервовано для наступного заповідання цінні природні території, серед яких південно-подільські унікальні природні дубово-грабові ліси на межі Поділля, на території, розчленованій численними балками, осередок реліктових видів рослин, що не охороняються в інших заповідниках. Площа зарезервованої території склала 16480 га.
З метою забезпечення підтримання екологічної рівноваги, збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, прискорення формування національної екологічної мережі 27.08.2008 р. видано Указ Президента України №774 «Про невідкладні заходи щодо розширення мережі національних парків», який постановив підтримати ініціативу обласних адміністрацій щодо розширення мережі національних природних парків та створення, зокрема національного природного парку «Кармелюкове Поділля» (робоча назва – «Південне Поділля»).
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №519 від 12.12.2011 р. «Про створення природоохоронної установи» було створено національний природний парк «Кармелюкове Поділля» загальною площею 20208,4 га.