[/sort]

Ботанічний заказник «Бритавський»

представляє собою лісовий масив площею 3259 га, що знаходиться на території Бритавського лісництва. В заказник входять квартали: 24-26; 39-42; 53-72; 76-100. 70% площі лісів природного походження. Переважають пристигаючі і середньовікові діброви: дубові і дубово-грабові ліси, стиглі складають 17% площі. В масиві знаходяться еталонні насадження на площі 160 га, в зв’язку з чим він має велике значення для охорони лісового фонду.Територія заказника займає горбисту ділянку з системою балок і платовидними плакорами між ними. Бритавський масив – один із небагатьох ділянок в Україні, де збереглися старі грабово-дубові ліси природного походження. Вони мають типову ценотичну структуру і флористичний склад корінних подільських дібров.
На широких плоских плакорах переважають ділянки грабово-дубових лісів зеленчукових, а також яглицевих. На пологих схилах і верхніх частинах переважають грабово-дубові ліси волосистоосокові, нижче розміщені грабово-дубові ліси, а в тальвельнах балок – яглицеві. Невеликі по площі ділянки займають рідкотравні і копитньові грабово-дубові ліси. На вузьких плакорах і її схилах переважають грабово-дубові ліси парвськоосокові, які мало зустрічаються на Україні і занесені в «Зелену книгу».
Деревостани даних угруповань двухярусні. Перший ярус висотою 22-25м звичайний: явір, черешня. Другий ярус висотою 18-22м складається із липи дрібнолистої, береки, в’язу, клену польового. Другий ярус вершинами крон входить в межі першого яруса. Зімкнутість деревостанів – 0,8-1,0. Підріст виражений слабко, переважає в його складі граб, відмічається непогане природне поновлення береки. Ярус підліску не густий, зімкнутістю 0,1-0,3 і нижче, складається в основному із кизилу, ліщини, свидини, калини-гордовини, бруслини європейської та бородавчастої, глоду.В трав’яному покриві переважають типові неморальні види: зіновать звичайна, копитень європейський, чина весняна, зеленчук жовтий.
Характерною особливістю масиву є наявність в його угрупованнях добре вираженого ядра субсередземноморських неморальних світлолюбних видів, які знаходяться тут на північно- східній межі свого розповсюдження. В деревостані - берека і дуб скельний ;в підліску – кизил, калина-гордовина, барвінок і плющ ;в трав’яному покриві – медунка м’яка, ірис злаколистий, холодок тонколистий, молочай мигдалевидний ,осока парвська ,купина лікарська, коручка пурпурова, підмаренник Шультеса, шоломниця висока. Це надає лісам масиву велику наукову цінність.В грабово-дубових угрупованнях добре виражені весняні синузії ефемероїдів – підсніжника білосніжного і проліски двулистої, а пізніше – рясту щільного і анемони лютикової. Представляють науковий інтерес ділянки синузій рівноплідника василисткового, що зустрічаються фрагментарно, середньоєвропейського виду, що знаходиться тут біля східної межі розповсюдження, і рясту Маршала – південно-східного виду, що знаходиться біля західної межі.В Бритавському лісовому масиві виявлено ряд угруповань, що рідко зустрічаються і занесені в «Зелену книгу»: грабово-дубові ліси із дуба звичайного плющові, грабово-дубові ліси черемшеві, дубові ліси із дуба звичайного кизилові парвськоосокові, дубові ліси із дуба скельного кизилові.
Представлені також ліси, що підлягають охороні, типові для регіону угруповання грабово-дубових лісів волосистоосокові.
Характеризуючи флору масиву, найперше слід відмітити, що заказник «Бритавський» – найбільше на Україні місцезнаходження третинного релікту, занесеного в Червону книгу України – бруслини карликової (в Україні відомо 3 – 4 його місцезнаходження, це при тому, що популяції в них малочисленні). В Бритавському масиві бруслина карликова відмічається спорадично по всьому масиву, утворює плями значної площі. Вид цвіте. Але, як і в цілому по Україні, не плодоносить, а розмножується вегетативно. Це пояснюється знаходженням бруслини карликової на межі ареалу і її реліктовністю.Крім бруслини карликової, тут ростуть ще три види, занесені до Червоної книги України: сон великий, сон лучний, осока затінкова. Ростуть також занесені в Червону книгу України: коручка пурпурова, любка двулиста, гніздівка звичайна, лілія лісова, підсніжник білосніжний, цибуля медвежа, скополія карніолійська, тюльпан дібровний. Останній на Правобережжі України має лічене місцезнаходження, масово зустрічається в Бритавському масиві і знаходиться тут на західній межі ареалу.Особливу увагу слід приділити наявності в багатьох місцях масиву популяції коручки пурпурової – рідкісної субсередземноморсько-балканської орхідеї, яка знаходиться лише на південному заході України і не взята під охорону ні на одній природно-заповідній території. Цей вид утворює повночленні популяції, цвіте і плодоносить.
Крім того відмічається зростання слідуючих рідкісних видів флори України та Вінниччини: фіалки білої, півників злаколистого та угорського, гладіолуса черепитчастого, дзвіночків кропиволистих .Серед рідкісних видів необхідно виділити горицвіт весняний – цінну лікарську рослину.
Різноманітність рослинності і флори заказника «Бритавський» робить його унікальним по своїй ботанічній цінності.