Міндовкілля публікує наступні перекладені довідкові референтні документи з Найкращих доступних технологій та методів управління/BREFs

30/03/2023 Off By ekologoosvita

Міндовкілля продовжує працювати над реалізацією реформи зменшення та контролю промислового забруднення, що дасть старт екомодернізації та відновленню вітчизняної промисловості і дозволить національним товаровиробникам вийти на ринки Європи.

Наразі на сайті Міністерства опубліковано ще два перекладені на українську мову Довідкові референтні документи з найкращих доступних технологій та методів управління/BREFs:

▫️Кольорова металургія/Non-ferrous Metals Industries http://surl.li/fwxdc;

▫️Чорна металургія/Ferrous Metals Processing Indusrry http://surl.li/fwxdh.

Запрошуємо представників промисловості, громадськості, наукової спільноти, органів влади та інших заінтересованих сторін ознайомитись з цими матеріалами та долучитись до діалогу щодо їх впровадження в Україні. Дату та місце обговорення додатково повідомимо на наших ресурсах.

❗️Також звертаємо увагу, що перекладений на українську мову довідковий документ для чорної металургії (березень 2019 року) не затверджено Європейською Комісією. Тому будь-які думки, представлені в ньому, є попередніми висновками служб Комісії та за жодних умов не можуть трактуватися як офіційна позиція Єврокомісії.

Водночас, наприкінці минулого року на сайті European IPPC Bureau опубліковано оновлений Довідковий документ з найкращих доступних технологій та методів управління для чорної металургії. Міндовкілля працює над залученням міжнародної технічної допомоги для здійснення його перекладу.

Переклад довідкових документів з НДТМ здійснено за підтримки Проекту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства охорони навколишнього середовища, природи і ядерної безпеки Німеччини.

ℹ️ Нагадуємо, одним із зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС є імплементація Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010 року Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення).

Висновки НДТМ ухвалені рішеннями Європейської Комісії відповідно до статті 13(5) Директиви 2010/75/ЄС Про промислові викиди та розміщені на сайті https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

«Висновки НДТМ» — це документ, що містить частини Довідкових референтних документів з найкращих доступних технологій та методів управління/BREFs, у якому викладаються висновки щодо найкращих доступних технологій. Згідно зі статтею 14(3) Директиви 2010/75/ЄС Про промислові викиди, висновки НДТМ є основою для встановлення гранично-допустимих викидів та видачі дозволів для установок, які охоплюються Додатком I зазначеної Директиви.

Олександр КраснолуцькийВікторія Киреєва

Нет описания фото.